Gezond Stedelijk Leven in Regio Utrecht

In Regio Utrecht werken partners van overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het creëren van Gezond Stedelijk Leven voor alle mensen en organisaties. De missie daarbij is de regio uit te laten groeien tot de meest gezonde regio van Europa met de meest leefbare economie.

De Regio Utrecht, waar Amersfoort deel van uitmaakt, groeit snel. In de regio komen er tot 2040 zo’n 165.000 nieuwe bewoners bij. In het verleden is er geen grotere uitdaging geweest. De regio wil deze uitdaging benutten als kans: de potentiële bedreigingen ombuigen naar een gezond leven met een economische groei met alle kennis en kunde die in de regio volop aanwezig is.

Wat is Gezond Stedelijk Leven?

Een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een regio van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen, en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde regio hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er prettig wonen in een schone, groene omgeving met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies. En waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar we economisch sterk blijven, juist door aandacht te hebben voor gezond stedelijk leven voor iedereen.

“Talent, nieuwe ideeën en creatie komen hier samen”

Innovatieve aanjager

Regio Utrecht excelleert in het samenbrengen van technologie en mensen. Hierdoor is onze regio een innovatieve aanjager op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De Life Sciences-tak van de Universiteit Utrecht, maar ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Prinses Maxima Centrum, SOMT University of Physiotherapy, het Hubrecht Instituut, het Meander Medisch Centrum en de Life Sciences Incubator van het Science Park zijn van grote waarde voor Gezond Stedelijk Leven. Ook spelen wij in samenwerking met Gelderland een grote rol in de foodindustrie. Doordat FoodValley breed gedragen wordt door diverse partijen en kennisinstellingen realiseert onze regio ook op het gebied van voeding innovatieve en slimme oplossingen.

Talent als magneet voor bedrijven

Het aanbod aan kennis en talent in de regio werkt als een magneet voor bedrijven. Op het Utrecht Science Park werken gerenommeerde kennisinstellingen samen aan oplossingen voor Gezond Stedelijk Leven. Binnen onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Utrecht, een van de hoogst aangeschreven universiteiten van Nederland, SOMT University of Physiotherapy, Hogeschool Utrecht (ook gevestigd in Amersfoort), de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en diverse mbo’s worden talenten goed opgeleid om kennis om te zetten in slimme toepassingen. Talenten krijgen na hun studietijd uitgebreide kansen om zich verder te ontwikkelen. Regio Utrecht investeert in een prettig klimaat voor nieuwe ondernemers, zzp’ers en startups. Bijvoorbeeld met een grote hoeveelheid deelkantoren en incubators, die werken als reactorvaten voor creatieve ideeën en ondernemers helpen groeien.

Gezond Stedelijk Leven als exportproduct

Doordat we in de Regio Utrecht overtuigd verbinding en samenwerking zoeken op alle niveaus, fungeert onze regio als vliegwiel voor de rest van Nederland. Dat we uitblinken in life sciences, food, zorg en innovatie past bij de waarden waarvoor we staan: groen, gezond en slim. De combinatie van goed opgeleid talent, startups en gevestigde bedrijven zorgt ervoor dat we de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen van de groei met vertrouwen tegemoetzien. Als creator hebben we de mogelijkheid marktleider te worden op het gebied van Gezond Stedelijk Leven en dit vervolgens te ontwikkelen als exportproduct.

“Doordat we overtuigd verbinding en samenwerking zoeken op alle niveaus, fungeert onze regio als vliegwiel voor de rest van Nederland.”

Amersfoort de stad voor uw onderneming?

Ontdek in 5 mails waarom Amersfoort misschien wel de beste vestigingsplek voor uw bedrijf is (stopt automatisch).

Lees meer >

Niks missen?

Meld u dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws uit Amersfoort voor ondernemers via onderstaand formulier.

Meld nu aan!