Ga naar de inhoud

Earth Valley als kennisomgeving in de regio

In Earth Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzame leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Deze samenwerking stelt ons in staat om de juiste prioriteiten te stellen en innovaties en investeringen mogelijk te maken.

Waarom en hoe is Earth Valley ontstaan?

De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Fatma Koşer Kaya (economie) en Earth Valley-kwartiermaker Wouter van Daal van ROM Utrecht Region, gingen hierover in gesprek.

Ontwikkeling Earth Valley

De officiële lancering van Earth Valley was op 11 maart 2022. Het nieuwe ecosysteem in de regio Amersfoort – Utrecht kan nu al rekenen op commitment van ingenieursbureaus, geo-bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen én politiek.

Earth Valley brochure

Vanuit de Utrecht Region samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die gaan over een Duurzaam gebouwde omgeving, Mobiliteit, Energietransitie, Klimaatadaptie en Data.

De mensen achter Earth Valley

De opgaven waar wij als gemeente voor staan worden steeds complexer. Om daar oplossingen voor te vinden hebben we de kennis, kunde en capaciteit van alle partners binnen Earth Valley nodig. We vinden het belangrijk om ze daarbij alle ruimte te geven.

Willem-Jan Stegeman Wethouder Amersfoort   Gemeente Amersfoort

We hebben nu echt een momentum. We zien da vraagstukken en toepassingen naar ons toe komen met daarbij het verzoek: we hebben geo-data nodig. Wij doen dit als specialisten al heel lang. Dit is het moment om daar de vruchten van te plukken.

Jantien Stoter Hoogleraar 3D Geo Information   TU Delft

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker om burgers zowel voor als tijdens een project mee te nemen. Het draait steeds meer om de burger zelf aan de knoppen te zetten en te laten testen in een digitale omgeving.

Anne Dullemond Directeur   Strategis

Handen ineen voor herinrichting Liendert

Kennis en data bundelen en integraal maatschappelijke opgaven aanpakken; dat is wat bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen Earth Valley doen. LIVE (Liendert Interactieve Visuele Ervaring) is de eerste concrete actie vanuit dit ecosysteem. Met een subsidie van 1 miljoen euro slaan vijf Amersfoortse geo-bedrijven (Geomaat, NEO, Hydrologic, Strategis en AeroVision), RIVM, Future City en gemeente Amersfoort de handen ineen bij de herinrichting van de wijk Liendert. ‘Dit project is een voorbeeld voor verdere samenwerking.’

Vraag de Earth Valley whitepaper op bij Camiel Weijzen

Camiel helpt Amersfoortse bedrijven graag verder te groeien. Dat doet hij door belemmeringen weg te nemen en ondernemers de weg te wijzen. Goed voor de bedrijven, goed voor de stad: de ondernemingen wortelen dieper in Amersfoort en meer mensen kunnen aan het werk in de regio. ‘Ik heb mijn voelsprieten altijd uitstaan.’

‘Ik ben zelf ondernemer geweest. Het maakt dat ik de taal van de ondernemer spreek en begrijp waar ze soms tegenaanlopen. Mijn huidige rol als accountmanager vervul ik al jarenlang met veel plezier. Ik ben niet het type dat lijstjes afvinkt, ik wil bedrijven ontdekken en ze verder helpen waar dat mogelijk is. Dat is wat mij energie geeft.’ Meer weten over Camiel? Lees het interview.

Blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws uit Amersfoort

Naam
Naam