Ga naar de inhoud

Amersfoort als duurzame, leefbare, gezonde en inclusieve stad

Amersfoort als duurzame, leefbare, gezonde en inclusieve stad

Geschreven op 17/02/2023

De gemeente Amersfoort werkt de komende jaren aan het versterken van een duurzame, leefbare, gezonde en inclusieve stad. Met een onlangs verschenen geanimeerd filmpje laat de gemeente zien wat zij vanuit economisch oogpunt gaan doen en hoe dit wordt bereikt.

De gemeente Amersfoort werkt de komende jaren aan het versterken van een duurzame, leefbare, gezonde en inclusieve stad. Check deze animatie om te zien wat de Gemeente Amersfoort vanuit economisch oogpunt gaat doen en hoe ze dit willen bereiken.

Hoi Marco, wat een leuk filmpje! Waarom hebben jullie deze animatie laten maken? 

“Dankjewel! Met dit filmpje willen wij duidelijk aangeven dat we economie niet alleen zien als doel, maar ook als middel. Natuurlijk willen we voldoende werkgelegenheid en ruimte voor werk creëren. Tegelijkertijd moeten we laten zien hoe economie kan bijdragen aan een gezonde, leefbare, duurzame en inclusieve stad. Met deze animatie worden onze belangrijkste ambities en aandachtspunten kort en bondig weergegeven.”

De benoemde ambities en kansen kunnen op positieve reacties rekenen. Waar liggen de concrete uitdagingen en dilemma’s? 

“De grootste uitdaging ligt in het slim en efficiënt gebruikmaken van de beschikbare ruimte.In Amersfoort hebben we echter te maken met schaarse ruimte. We kunnen niet eeuwig uitbreiden en al het groen rondom de stad volbouwen. Toch zijn we ons bewust van de opgave die we hebben op het gebied van woningbouw, groen en mobiliteit. Daarom moeten we de juiste keuzes maken over welke functies waar het beste tot haar recht komen. Zoals wij het omschrijven: het juiste bedrijf op de juiste plek.”

Kun je die ambitie wat meer toelichten? 

“Wanneer je vandaag de dag aan ondernemers vraagt:‘waar lig je wakker van?’, is het antwoord veelal personeelstekorten, stijgende energie- en bouwkosten, bureaucratie, onduidelijke regelgeving en gebrek aan vestigingsruimte. Laatstgenoemde los je niet op door het ruimtegebruik volledig flexibel te maken zonder enige regels. Je lost het juist op door duidelijke regels op te stellen en aan te geven wat waar het beste past. Een voorbeeld: in de crisistijd hebben we als gemeente veel soorten ontwikkelingen toegestaan op bedrijventerreinen. De voornaamste reden hiervoor was het tegengaan van de leegstand. Nu blijkt dat veel van die ruimte wordt gebruikt door bedrijvigheid die ook prima in gemengde gebieden past, zoals in spoorzones, winkelgebieden of woonwijken. Dit heeft als gevolg dat er op bedrijventerreinen geen ruimte beschikbaar is voor bedrijvigheid die moeilijk te mengen valt met andere functies, bijvoorbeeld vanwege geluidshinder, logistiek of andere overlast. Als het gaat om het juiste bedrijf op de juiste plek, proberen we voor allerlei bedrijven met verschillende functies aan te geven welke locaties voor hen het meest geschikt zijn. ”

Willen jullie alle soorten bedrijven hierin faciliteren? 

“Juist bij deze vraag gaat het om het sturen van economische ontwikkeling als middel en niet als doel. Alleen zo kan je als stad de doelstellingen bereiken. Ons uitgangspunt is om met name bedrijvigheid te stimuleren en faciliteren die al geworteld is in Amersfoort en ook een bijdrage levert aan de stad. Bijvoorbeeld omdat ze veel lokale werknemers hebben, een bijdrage leveren aan brede welvaart en goed passen bij onze circulaire ambities. Om deze reden werken we veel samen met bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen die vallen onder de gezondheidssector, de geo-data bedrijven van Earth Valley, de vrijetijdseconomie en MKB- of familiebedrijven.”

Wanneer is de missie geslaagd? 

“Als belangrijkste doelstelling hebben we een gezonde woon-werkbalans geformuleerd. Plat gezegd betekent dit dat we streven naar 850 geschikte werkplekken per 1000 inwoners die vallen onder de beroepsbevolking. Iedereen die in Amersfoort woont, moet in principe op fietsafstand een leuke, geschikte baan kunnen vinden. Andersom geldt dit natuurlijk ook: Amersfoortse ondernemers kunnen op deze manier een groot deel van hun vacatures lokaal invullen. Het uiteindelijke resultaat is een aantrekkelijke stad waar inwoners en ondernemers een duurzame, leefbare, gezonde en inclusieve samenleving vormen. Als wij hieraan vanuit economische ontwikkelingen een concrete bijdrage leveren, zijn wij heel tevreden!”

Meest gelezen artikelen

Duurzame energie

07-01-2022

Circulair ondernemen bij IKEA

‘Duurzaam ondernemen zit in ons DNA, het is het fundament van wie wij zijn als bedrijf.'

Lees verder

Gezondheid

27-01-2022

Gezondheid in de regio

‘Wij willen gezondheid in de regio op een hoger niveau krijgen.’

Lees verder

Ondernemen

15-09-2023

Firma Zoethout geeft meubels een tweede leven

Amersfoort bruist van de creativiteit. Niet alleen op cultureel gebied, maar ook binnen het ondernemerschap. Neem bijvoorbeeld Firma Zoethout. Dit bedrijf in het Leusderkwartier verkoopt vintage meubels, die de kundige dames van top tot teen hebben opgeknapt.

Lees verder
Bekijk alle artikelen
Leer ondernemend Amersfoort beter kennen