Ga naar de inhoud

25 jaar Stater in Amersfoort

25 jaar Stater in Amersfoort

Geschreven op 03/06/2022

Stater bestaat 25 jaar, een nieuwe mijlpaal in haar toch al rijke historie. Vanuit thuisbasis Amersfoort heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de grootste hypothecaire dienstverlener van Nederland en is het tegenwoordig een echte fintech. Verdere internationale groei is het doel, maar de sterke lokale betrokkenheid van Stater bij haar thuisstad blijft. In gesprek met CEO Erwin Dreuning en de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius over de hechte onderlinge banden en de gezamenlijke ambities voor de toekomst. ‘Stad en Stater kunnen elkaar versterken in de zoektocht naar talent.’

Erwin, allereerst: gefeliciteerd met het jubileum van Stater. Wat betekent dat voor jullie organisatie?

‘Het is bijzonder dat we als organisatie 25 jaar bestaan, dat we al zo lang een enorme marktpropositie hebben, dat we versneld een aantal transformaties hebben doorgemaakt en hebben kunnen meebewegen met de technologische vooruitgang. En wat ik ook bijzonder vind, is dat we als bedrijf met ondertussen een internationale scope Amersfoort als thuisbasis willen behouden. Hier liggen onze roots, deze stad is onderdeel van ons DNA. Een van onze voormalige directeuren woont op een van de plekken waar een oud-kantoor van Stater stond. De wortels zijn stevig, Stater is Amersfoort, punt.’

Waarom gedijt Stater zo goed in Amersfoort?

‘Vanaf het eerste moment hebben we goed contact met de gemeente. De mensen die daar werken zijn ondernemersvriendelijk en snappen waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ze nemen initiatieven om de samenwerking te verbeteren en schakelen snel. Daarnaast komen veel van onze medewerkers uit de regio Amersfoort, die willen we company pride bezorgen. Dus voor ons heeft Amersfoort heel veel voordelen.’

Meneer Bolsius, hoe belangrijk is Stater als onderneming voor Amersfoort?

‘Dit bedrijf heeft natuurlijk een enorme toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid in de stad. Als hier alleen geslapen zou worden, zou de stad niet compleet zijn. Er gaat iets door mijn hoofd heen en dat is dat Stater met de stad meegroeit. Amersfoort is in de afgelopen 25 jaar flink gegroeid en de stad groeit nog steeds, met een groot potentieel van talentvolle jongens en meiden die bij dit bedrijf zouden kunnen werken. We bouwen letterlijk om Stater heen. Het is belangrijk dat mensen in de buurt kunnen werken en voor Stater biedt dat kansen. Want een belangrijke uitdaging van vandaag is: waar haal je je personeel vandaan?’

Dreuning: ‘Absoluut, daarin moeten we elkaar helpen en versterken. Wij doen dat door als aantrekkelijker werkgever bij te dragen aan Amersfoort als aantrekkelijke stad, Amersfoort doet dat door een aantrekkelijk leef- en werkklimaat te creëren.’

Bolsius: ‘Maar ook de betrokkenheid van Stater bij de lokale samenleving is groot. Ze sponsort de VathorstRun en heeft jarenlang Matchpoint ondersteund, de stichting die maatschappelijk betrokken ondernemen in Amersfoort faciliteerde. Dat is van belang, want op die manier maak je dingen in de samenleving mogelijk.’

Dreuning: ‘Iets terugdoen voor de gemeente waarin we actief zijn vinden we oprecht belangrijk. Het is voor ons een kleine moeite, maar het kan veel betekenen. Zo doen we ook veel voor en met JINC, een organisatie die jongeren op weg helpt naar werk. We kijken altijd eerst naar Amersfoort, ook als we iets organiseren. Ons jubileumevent voor relaties in september houden we bijvoorbeeld in de Prodentfabriek.’

Datagedreven

Met 25 vruchtbare jaren op de teller verdient Stater het om in de schijnwerpers te staan. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke end-to-end dienstverlener voor de hypothecaire markt in Europa en levert datagedreven hypothecaire diensten -en platformen voor meer dan 40 geldverstrekkers. Consumenten kunnen veilig, snel en probleemloos hun hypotheek afsluiten en zelf beheren door de ondersteuning van Stater. Dat gaat om het complete proces: van oriëntatie op een hypotheek tot en met de beëindiging ervan — en alles verloopt digitaal.

Daarmee is Stater een speler van formaat in de financiële markt, zonder dat het bedrijf daarin op de voorgrond aanwezig is. Dat is Bolsius ook opgevallen. Hij stelt daarover een vraag aan Dreuning:

Stel, ik ben consument en ik ga voor een hypotheek naar een bank toe, dan kom ik het woord Stater niet tegen. Wanneer in het proces krijg ik met jullie te maken?

Dreuning: ‘Eigenlijk vanaf het eerste moment dat je op de inlogpagina van het webportaal van een geldverstrekker komt. Die maken wij namelijk voor ze, net als de app die erbij hoort. En als je inlogt kom je op de website van de geldverstrekker, die hebben wij ook gemaakt en we verzorgen het beheer ervan. Bel je, dan neemt iemand op met de naam van de geldverstrekker, maar dat is een Stater-medewerker die je hier in Podium in Vathorst in onze B-toren vindt. Wij zijn onzichtbaar en dat vinden we fijn. In alle eerlijkheid moeten we daar wel wat mee doen. We hoeven ons niet op de borst te kloppen hoe goed we zijn, want we vinden het veel belangrijker om klanten succesvol te laten zijn. Maar het helpt ons niet in onze arbeidsmarktpropositie. We hebben niet het imago van een fintech-bedrijf, terwijl we een van de meest vooruitstrevende fintech-organisaties zijn in onze markt. We zien dat onze arbeidsmarktpropositie anders moet, dus we zullen iets aan onze reputatie moeten doen.’

Bolsius: ‘Dus binnenkort kom ik jullie naam tegen op sportshirts?’

Dreuning: ‘Nou, de VathorstRun vinden we al belangrijk vanaf het moment dat ik hier zit. We profileren ons graag lokaal om ook lokaal talent aan te trekken. We zetten de deuren naar Vathorst en de stad open. Ook daarom vind ik die lokale betrokkenheid zo belangrijk, het maakt ons aantrekkelijker voor lokaal talent.’

Die zoektocht naar talent is een grote uitdaging van deze tijd. Hoe kunnen de gemeente Amersfoort en Stater elkaar daarin versterken?

Bolsius: ‘Het begint met goede opleidingen en stageplaatsen. Maar het is niet altijd makkelijk. Ik weet dat er heel veel talent rondloopt dat we nog onvoldoende bereiken en gebruiken. Jongeren met talenten die nog wel bijgeslepen moeten worden.’

Dreuning: ‘Dat geloof ik zeker. In het verleden hebben wij initiatieven ontwikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ons werk verandert door de digitalisering zo, dat dit ingewikkelder wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel talentvolle jongeren met een mbo+-opleiding nog niet zijn gekomen waar ze wel kunnen uitkomen. Daar kan Stater aan bijdragen. Dit gaat me persoonlijk aan het hart. Ik kom uit een achterstandswijk, ben groot geworden in Amsterdam-West, wat we nu een krachtwijk zouden noemen. Ik ben bij Stater terechtgekomen, daar ben ik supertrots op, maar ik merk nog elke dag dat dat niet eenvoudig is. Mijn betrokkenheid bij de groep die het moeilijker heeft is hoog. Omdat ik uit ervaring weet dat er in die groep veel talent en mogelijkheden zijn. Dus het is goed om dat als organisatie te faciliteren.’

Bolsius: ‘Wat voor mij heel normaal is, is voor heel veel families niet normaal. Dan is hulp van buiten, motiveren en net die drempel iets lager maken, van groot belang.’

Dreuning: ‘Er dreigt een bepaalde ongelijkheid te ontstaan, daarom doen we dingen met JINC en waren we ambassadeur van Matchpoint.’

Stater is in haar branche koploper in Europa als het gaat om de adoptie van technologie. Wat is daarin de sleutel?

Dreuning: ‘Dan moeten we terug naar 2018. Toen zei ik tegen onze aandeelhouder ABN Amro: als je ziet hoe snel de technologie gaat, dan wordt vooral toegang tot talent het probleem. Dat is nu een nog veel groter probleem dan ik toen dacht. Dus waarin ik sterk geloofde: als we de ontwikkeling willen maken in de pan-Europese markt moesten we samengaan met een bedrijf dat ons enerzijds toegang geeft tot talent en anderzijds lokale aanwezigheid belangrijk vindt. Zo zijn we bij Infosys uitgekomen, dat sinds 2,5 jaar onze meerderheidsaandeelhouder is. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. Een voorbeeld: ik was laatst in Amerika op een congres, waarop Infosys kenbaar maakte dat ze vorig jaar 140.000 IT’ers heeft aangenomen. Laat dat getal maar eens indalen. Het betekent dat je toegang tot talent in IT fenomenaal is. En dat hebben wij hard nodig. Ik weet zeker: er is niemand in de hypothecaire branche die technologisch verder is dan wij. Willen we blijven vooruitlopen, dan moet je je financiële middelen op orde hebben en toegang tot talent hebben. Dat hebben we gerealiseerd met onze aandeelhouder. En het mooie is: die begrijpt dat Amersfoort superbelangrijk voor ons is. Zij gaat niet roepen: naar de Zuidas… Nee, zelfs omgekeerd: vorige maand heeft Infosys in een van onze kantoortorens meer dan 150 medewerkers ondergebracht. Dus ook onze aandeelhouder begrijpt dat lokale aanwezigheid zo belangrijk is.’

Gezond stedelijk leven is een belangrijk thema voor Amersfoort. Wat doet Stater daaraan?

Dreuning: ‘Veel. We waren het eerste bedrijf in Nederland dat compleet papierloos werkte. Afval scheiden doen we al jaren, we stellen NS Businesscards ter beschikking om het milieu te ontlasten, alle managers rijden elektrisch, zelf rijd ik ook al jarenlang elektrisch, en iedereen krijgt een persoonlijk duurzaamheidsbudget. Medewerkers kunnen dat naar believen inzetten voor persoonlijke ontwikkeling of aanvullende vrije dagen. We kijken sterk naar onze footprint en het terugbrengen van energieverbruik en CO2-uitstoot. Hybride werken stimuleren en faciliteren we. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor ons geldt: onze medewerkers zijn het allerbelangrijkste wat we hebben. Zij maken het verschil.’

Bolsius: ‘Als ik het zo inschat zit Stater voorin het peloton. Waar ik wel benieuwd naar ben: hoe betrek je je medewerkers hierbij?’

Dreuning: ‘We hebben een werkgroep Maatschappelijk Betrokken Ondernemen waar iemand namens mij in zit. Ik wil niet het Orakel van Delphi zijn, het moet vanuit de medewerkers komen. Zo is ook de sponsoring van de VathorstRun ontstaan. Ook hebben we een werkgroep Diversiteit en een Jinc-werkgroep. Allemaal door medewerkers gerund. Het enige wat ik doe is mensen de ruimte geven en ze stimuleren om in actie te komen. We komen er bijvoorbeeld op terug in blogs en op events. Dan zie je dat het vliegwiel gaat draaien.’

Hoe gaan jullie het 25-jarige jubileum vieren?

‘In elk geval met een groot klantevent in september in de Prodentfabriek. En uiteraard ook met medewerkers. Maar niet over de top, dat zit niet in onze cultuur. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daarnaast leven wij voor onze klanten, dus willen we respectvol met geld omgaan. We doen geen rare dingen. Maar natuurlijk gaan we dit jubileum wel met medewerkers en klanten vieren.’

Op naar de volgende kwart eeuw voor Stater in Amersfoort?

‘Ha, die zal ik niet gaan volmaken. Maar we zijn van plan lang door te gaan en onze groeiambities waar te maken. Stad en Stater kunnen elkaar daarin versterken, zeker op het gebied van talent. Ik heb ook weleens een promovideo opgenomen voor de gemeente Amersfoort, omdat ik oprecht meen dat dit een heel fijne stad is om te wonen en te werken. Daar ben ik graag ambassadeur van. En met het oog op de toekomst kunnen we elkaar zeker nog meer vinden in samenwerking als het gaat om talent en maatschappelijke betrokkenheid.’

Bolsius: ‘Dit stimuleert mij weer om verder na te denken hoe we vanuit deze samenwerking jongeren kunnen bereiken.’

Dreuning: ‘Dat is voor ons echt cruciaal. We worden best weleens benaderd door onderwijsinstanties uit andere delen van het land, maar het liefst doe ik in het in Amersfoort, dus laten we elkaar vooral blijven vinden.’

Meest gelezen artikelen

Duurzame energie

07-01-2022

Circulair ondernemen bij IKEA

‘Duurzaam ondernemen zit in ons DNA, het is het fundament van wie wij zijn als bedrijf.'

Lees verder

Gezondheid

27-01-2022

Gezondheid in de regio

‘Wij willen gezondheid in de regio op een hoger niveau krijgen.’

Lees verder

Ondernemen

15-09-2023

Firma Zoethout geeft meubels een tweede leven

Amersfoort bruist van de creativiteit. Niet alleen op cultureel gebied, maar ook binnen het ondernemerschap. Neem bijvoorbeeld Firma Zoethout. Dit bedrijf in het Leusderkwartier verkoopt vintage meubels, die de kundige dames van top tot teen hebben opgeknapt.

Lees verder
Bekijk alle artikelen
Leer ondernemend Amersfoort beter kennen