Ga naar de inhoud

Henk Huizer: de ‘duurzame accountant’ van mth

‘Samen kunnen we Amersfoort presenteren als toekomstbestendige regio’

Geschreven op 28/01/2022

Henk Huijzer van mth accountants & adviseurs wijst je als ‘duurzame accountant’ graag de weg in het verduurzamen van je bedrijf

Stel: je bent ondernemer in de regio Amersfoort en je wilt je bedrijf verduurzamen. Want je begrijpt de urgentie, voelt de ambitie en ziet de kansen. Rijst de vraag: hoe en waar te beginnen? Henk Huijzer van mth accountants & adviseurs, die zich niet voor niets voorstelt als ‘de duurzame accountant’, wijst je graag de weg. Hij is de aanvoerder van het platform Samen Duurzaam Deal, dat door mth in het leven is geroepen om organisaties te helpen om in 2030 CO2-neutraal te ondernemen.

Henk Huijzer

Huijzer (30) is een talentvolle accountant met hart voor de wereld om hem heen. Dus toen hij bij zijn entree in zijn vakgebied een eed moest afleggen, met het maatschappelijk belang vooropgesteld, hoefde hij niet lang na te denken. ‘Dan ga ik voor verduurzaming’, herhaalt Huijzer twee jaar later. ‘Want dat is de opgave waar we allemaal voor staan in de

huidige maatschappij. Het mooie is: verduurzaming van je organisatie hoeft je als ondernemer geen geld te kosten. Het kan zelfs geld opleveren. Door dat duidelijk te maken en inzicht te geven, helpen we de ondernemers én de wereld verder met positieve veranderingen.’

Met ‘we’ doelt Huijzer op zijn werkgever: de Amersfoortse en tevens grootste vestiging van mth, een accountantskantoor dat al 70 jaar bestaat en landelijk 450 medewerkers telt. In Amersfoort werken er 80. Accountants zijn van de cijfers en de strategische stip op de horizon; je associeert ze niet zo snel met het behalen van milieudoelen. En toch zijn de uren van Huijzer daarvoor vrijgemaakt. Sterker nog: hij neemt andere bedrijven in de tot nu toe kosteloze pilot Samen Duurzaam Deal bij de hand om te verduurzamen. Door te adviseren, samen plannen te maken, die te bewaken, gelijkgestemde ondernemers aan elkaar te verbinden én het verduurzamingsproces te versnellen.

‘Je zou kunnen denken: schoenmaker blijf bij je leest, maar voor ons is dit een mooie aanvulling op wat wij doen’, zegt Huijzer. ‘De natuurlijke rol van vertrouwde sparringpartner waarmee je toekomstplannen bespreekt zijn wij. Met veel minder effort dan een energieadviseur van buitenaf kunnen wij duurzaamheid als onderwerp op tafel krijgen en op gang houden. Tegelijkertijd kunnen we ook niet zonder de energieadviseurs waarmee we samen werken. Denk bijvoorbeeld aan Primum+ of Projecthuizen. Laat ons maar een rimpel in de oceaan zijn, want het moet uiteindelijk bij de ondernemers zelf vandaan komen. Maar we zien het als een mooie kans om dat aan te zwengelen.’

CO2-footprint

Bovendien, zo voegt hij eraan toe, verduurzamen gaat ook om getallen: je verbruikt iets en dat kun je efficiënter doen. ‘Als accountant geven we ondernemers met tools en dashboards periodiek inzicht in cijfers, we interpreteren die en geven richting voor de toekomst. Met duurzaamheid is dat niet anders. Zo kunnen we een CO2-footprint opstellen, compleet met ambities en geplande acties. Het gaat dan alleen niet om euro’s maar om kilogrammen afval, om een voorbeeld te geven. Die stap vinden wij heel klein. Je moet alleen wel de wet- en regelgeving kennen – en die kennen wij.’

De huidige wet- en regelgeving maakt de urgentie groter om actie te ondernemen. Zo is er de energiebesparingsplicht, die bedrijven en instellingen (die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken) verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Daarnaast moeten alle kantoorpanden vanaf 2023 over minimaal energielabel C beschikken.

Dan heeft de gemeente Amersfoort ook nog de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Huijzer: ‘We zien gelukkig bij veel ondernemers de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een beter klimaat en daarmee de toekomst van de wereld. Ook al heb je die motivatie niet, dan zul je toch moeten. Verduurzaming heeft de toekomst. Wij blijven accountants, dus we letten op de groene cijfers en weten waar winst te behalen is. Met minder kosten en een betere keuze voor het milieu kun je alleen maar spreken van een win-winsituatie.’

Stappen zetten

Deelnemende bedrijven aan de Samen Duurzaam Deal volgen een stappenplan van mth dat leidt tot concrete acties. Het begint met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken (inventarisatie kengetallen) en de duurzame ambities en plichten. Dat vindt zijn vervolg in het opstellen van een vierjarenverduurzamingsplan, compleet op maat. Ook bij de uitvoer van dat plan blijft mth nauw betrokken. Huijzer: ‘Klein beginnen is vaak ons devies. Een plan op papier is leuk, maar als je het niet gedaan krijgt bereik je niks. Wij zorgen voor motivatie, bewaken de voortgang én schakelen ons netwerk in. Wij weten welke klanten elkaar kunnen helpen om verduurzaming te versnellen. De één heeft een vraag, de ander een oplossing. Wij brengen die partijen graag bij elkaar, als een aanjager van verduurzaming.’

Arie Lengkeek

Als er stappen zijn gezet, wil je dat als bedrijf ook laten zien. Ook daar helpt mth bij. ‘Wij stellen jaarlijks een CO2-footprint en MVO-jaarverslag op.Daarin maken we inzichtelijk welke acties je hebt gedaan en welk resultaat je daarmee hebt bereikt. Ook dat past helemaal bij onze primaire taak als accountant: wij geven inzicht bij de getallen en bieden daarmee zekerheid.’

Als Samen Duurzaam Deal in Amersfoort uitgroeit tot een succes, breidt het platform zich landelijk uit. Arie Lengkeek: ‘Als je als ondernemer interesse hebt: kom maar op! Wij helpen graag. Omdat we erin geloven dat verminderen van je milieu-impact bijdraagt aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Wij ondersteunen die pioniers, doeners en denkers, ondernemers en werkgevers met de essentie van hun onderneming. Het is dé sleutel tot een gezond bedrijf, tot voortbestaan en groei. Wij geloven dat ondernemers het verschil maken. Voor onze welvaart, voor ons welzijn en voor Nederland.’

Vertrouwde grond

En dus ook voor Amersfoort, de stad waar mth sinds december gevestigd is, aan de Databankweg om precies te zijn. Na zeventien jaar Hoevelaken is het kantoor terug op vertrouwde grond. ‘We wilden heel graag terug naar de stad’, zegt Lengkeek. ‘We hebben ontzettend veel relaties in Amersfoort. Het is bovendien een enorm jonge stad waar veel hoogopgeleid talent aanwezig is. Ook de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is uitstekend in Amersfoort. Dat zijn allemaal belangrijke motivaties voor onze verhuizing. Misschien scheelt het op de kaart maar een kilometer met onze oude vestiging, maar voor mij is het een wereld van verschil.’

‘Het maakt ons zichtbaarder in Amersfoort en omgeving’, vult Huijzer aan. ‘Wij kijken ernaar uit om nog meer op te trekken met ondernemers die verduurzaming als een kans zien. Samen kunnen we Amersfoort presenteren als toekomstbestendige regio, waar het bruist, leeft en waar de goede dingen worden gekozen. Daar willen we graag onderdeel van zijn.’