Danzigtunnel

De wijk Vathorst groeit naar zo’n 30.000 inwoners in 2030. Om Vathorst en Hooglanderveen bereikbaar te houden zal de Danzigtunnel worden aangelegd tussen Bedrijvenpark Vathorst en De Hoef. De aanleg van deze tunnel maakt deel uit van de aanpak van het knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat.
AB - Vathorst - vierkant - header Danzigtunnel

Aanpassing Bedrijvenpark Vathorst

Om de tunnel in de toekomst op een goede manier aan te sluiten op zijn omgeving is een aanpassing nodig van het Bedrijvenpark Vathorst. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid van het park en de verkoopbaarheid van de nog beschikbare bedrijfskavels. Hiervoor zorgt de gemeente voor een nieuw stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan van het bedrijvenpark. Daarna volgt de wijziging van het bestemmingsplan. Er is nu nog de tijd om dit alles goed voor te bereiden, omdat het nog een aantal jaar duurt voordat de tunnel er komt.

De verkeersstructuur wijzigt

Op bijgaand kaartje is te zien welke gevolgen de Danzigtunnel heeft voor de verkeersstructuur op het bedrijvenpark:

  • de Hamburgweg oostelijk en westelijk van de Danzigweg zijn niet meer met elkaar verbonden;

  • de huidige kruising Danzigweg/Stettinweg/Koningsbergenweg verandert in een voorrangsplein en op de Koningsbergenweg en Stettinweg komen fietspaden richting dit voorrangsplein;

  • de huidige rotonde Danzigweg/Hanzeboulevard wordt veranderd in een kruispunt met verkeerslichten;

  • met de realisatie van verkeerslichten komen de verbindingen tussen hoofdrijbaan Hanzeboulevard en parallelweg Hanzeboulevard aan de oost- en de westzijde van de Danzigweg te vervallen vanwege de verkeersveiligheid.

Momenteel optimaliseren in opdracht van de gemeente twee stedenbouwkundige en economische adviesbureaus de verkeersstructuur op het bedrijvenpark en de verkaveling. Wanneer dat uitvoering hangt af van wanneer de Danzigtunnel wordt gerealiseerd.

Raads Informatie Brief

Voor meer informatie over de Danzigtunnel kun je de Raads Informatie Brief lezen.

AB - Vathorst - Kaartje Danzigtunnel